Orodja za sekača in tesača

amerikanka

amerikanka samica

banka

brusač

brusiti

desna plenkača

držaj

farbenka

kajla

klamfa

kočnik

kubikpikelj

leva plenkača

lice

lična plenkača

mašinica

meter

nabrusiti

pila

pisa

plenkača

plenkača za desnega

plenkača za levega

pobrusiti

pol lična plenkača

pralica

rajf

ročka

rožiček

samica

sekač

sekira

spuščavnica

straničarka

tesač

tesan

tesanje

tesati

tramarija

tričetrt lična plenkača

žaga

žagati

žatlaka

žnora

zob