Lice


lice

izgovor in slovnica: líːce -a, s

pomen: notranja stran plenkače |stran, ki je pri tesanju ob tramu|

Narečno

Knjižno

Líːce se prː tùː, de je tùː skoˈrej prǻːktičnu pˈro ronùː.

Lice se pravi tu, da je tu skoraj povsem ravno.