Orodja za spravilo sena

babica

brusiti (2)

čeljust

grablje

grabljica

grabljišče

kladivo

klep

klepanje

klepati

kopica

kosa

kosec

kosica

kosilnica

kositi

kosje

košnja

kuzla

lojtre

nabrusiti (2)

ognjilo

oselnik

osla

ostrnica

red

rink

ročaj

sklepati

šrajf

vile

zagozda

zdevalne lojtre

zob (2)