Kositi

Narečno

Knjižno

Tìːst je bi ku en nːrc ze kosìːt. Tìːst je zǘːtrej zepìẹ in je mːgla kːsa kːsət ce-dːn. ˈNəč klːpat! Ker de kiẹr xuọt klːpat, je lèːn! Tùː muọrš kosùọ mirkat, ːmpək so blie kamnìːte košeníːce, ˈne, ˈtə. In mìː smo tüt bəl slabùː bərsíːlə, al kǻːj-st vem kǻːj. Nevelìːčo sə se, ˈpa-s šu mǻːl poˈtočt. ˈNe. Jː. Al pa zeˈdu sə, ˈne, zeˈdu sə, pa .. ˈno.

Tisti je bil pravi norec za kosit. Zjutraj je začel z vso silo in je morala kosa kositi cel dan. Nič klepati! Ker da kdor hodi klepat je len! A ne? Koso je treba paziti, ampak košenice so bile tu kamnite. Mi pa smo tudi bolj slabo brusili ali ne vem kaj. Naveličal si se, pa si šel malo poklepat.


kositi

izgovor in slovnica: kːsət kosíːm, nedov.

pomen: kositi |s koso, kosilnico rezati travo, žito|

besedje z istim korenom: kosa kosec kosica kosilnica košnja