Košnja

Narečno

Knjižno

/../ Kːšna se začˈne pərblìːžnu – čətːrdga júːlija smo zečil, kə-j bi dopùːst. Pa do zəmìẹ. Tapːru je sənùː, trǻːva, pːl príːde pa otːva, pa krampirjeca pa – jː, ˈse žíːvu, ˈne. Pa nestíːlu pa ˈse.

Košnja se začne približno – začeli smo četrtega julija, ko se je začel dopust. Pa do zime. Najprej je seno, trava, potem pride otava pa krompirjevica pa – ja, vse mogoče, a ne. Pa nastilj in vse drugo.


košnja

izgovor in slovnica: kːšna -e, ž

pomen: košnja |1. čas, ko se kosi; 2. delo s koso|

besedje z istim korenom: kosa kosec kosica kosilnica kositi kosje