Kosilnica

Narečno

Knjižno

Tapːru smo jméːl stǻːre néːmške kosìːlce /../, jìẹru sǻːgərjə /../, tìẹ so ble pa taljːnke – bəčːske. Tìːste so ble bùːlše kosìːlce.

Najprej smo imeli stare nemške kosilnice /../, nato pa italijanske – bečeske, BCS. Te so bile boljše.


kosilnica

izgovor in slovnica: kosìːlca -e, ž

pomen: kosilnica |stroj za košenje|

besedje z istim korenom: kosa kosec kosica kositi kosje košnja