Kosa


kosa

izgovor in slovnica: kːsa kosìẹ, ž

pomen: 1. kosa |orodje za košenje trave, detelje, krompirjevke itd.|; 2. železni del tega orodja

sestavni deli: klep kosa kosje rink ročaj šrajf

besedje z istim korenom: kosec kosica kosilnica kositi kosje košnja

Narečno

Knjižno

ˈNo, zˈdej grimo pa ne košeníːce. ˈNo. Tùː je ručna kːsa. /../ Tùː je kːsa, tùː se prǻːvə klìẹp. Klìẹp se pa nerdíː, de se kosùọ skliple. Tùː je kúːsje, tùː-j pa kːsa, ˈne. Sklipĺemo jo pa – tùː je ne bǻːpco, je klǻːdu tǻːk, de-j kːntra.

No, zdaj gremo pa na košenice. No. To je ročna kosa. /../ to je kosa, temu se pravi klep. Klep se naredi {tako}, da se koso skleplje. To je kosišče, to pa je kosa. Sklepljemo jo pa – to je na babico, je kladivo tako, da je kontra, obratno.