šrajf

Narečno

Knjižno

Ìːma pa tˈle rìːnk, ˈrənk tːk, kːsa jmː pa /../ tːk nèːt, də mùọre ˈmət kúːsje lǜːkənco, pː pa šrːjf – ˈrənk čìẹs príːde, pa zešrːjfa se.

Tule ima obroč, kosa ima pa tak net, tako zakovico, da mora imeti kosje luknjico, potem pa vijak – obroč pride čez pa privije se.


šrajf

izgovor in slovnica: šrːjf -a, m

pomen: vijak za pritrditev kose na kosišče, kosje

izvor: Ⓘ avstr. nem. Schraufe, Schraufe ‛vijak’

orodja: kosa