Ročaj

Narečno

Knjižno

Tùː-j kúːsje, ˈne, ročːji.

To je kosje, ne, ročaji.


ročaj

izgovor in slovnica: ročːj -a, m

pomen: ročaj, držaj (lahko dva različna) na kosišču, kosju

orodja: kosa