Klep

Narečno

Knjižno

Tùː-j klìẹp, ˈne, ga vìːtte? Se svéːtə. Tː se mǻːl znǘːca /../ pa ga griš nːga naréːdət ne tùː ˈlej.

To je klep, a ne, ga vidite? Se sveti. Ta se malo zrabi /../ pa greš novega narediti.


klep

izgovor in slovnica: klìẹp -a, m

pomen: ostrina kose, rezilo

orodja: kosa

besedje z istim korenom: klepanje klepati sklepati

Narečno

Knjižno

ˈNo, zˈdej grimo pa ne košeníːce. ˈNo. Tùː je ručna kːsa. /../ Tùː je kːsa, tùː se prǻːvə klìẹp. Klìẹp se pa nerdíː, de se kosùọ skliple. Tùː je kúːsje, tùː-j pa kːsa, ˈne. Sklipĺemo jo pa – tùː je ne bǻːpco, je klǻːdu tǻːk, de-j kːntra.

No, zdaj gremo pa na košenice. No. To je ročna kosa. /../ to je kosa, temu se pravi klep. Klep se naredi {tako}, da se koso skleplje. To je kosišče, to pa je kosa. Sklepljemo jo pa – to je na babico, je kladivo tako, da je kontra, obratno.