Red

Narečno

Knjižno

Tùː je tokùː, ˈne. /../ Po roníːnax déːvajo tùː u redìː, ˈne. Kosíːš, u redìː, rːtajo. Če je pa xribovíːtu pa tǻːku, griš pa bəl tokùː, də néː ˈč ze tebùọ ze roˈnat. /../ Ditele pa velìːka trǻːva se u redìː kosíː. Pa se pː reskopːva tìːstu.

To je tako, a ne. /../ Po ravninah devajo travo v redi. Kosiš v redi, nastanejo redi. Če pa je hribovito, pa kosiš tako, da za tabo ni potrebno ravnati, trositi. /../ Detelja in velika trava se kosita v redi.


red

izgovor in slovnica: rìẹt redìː, ž

pomen: red |pokošena trava v vrsti, kakršna nastaja ob košenju|