Zagozda

Narečno

Knjižno

Zegùːjzda je pa, če-j kːsa preˈveč u tˈla, ˈne, de preˈveč u žìːvu rèːže, se jo ne zegùːjzdo dine. ˈNe. De jo nǻːgneš. Tùː-j sìẹna zegùːjzda, jː.

Zagozda se pa da, če je kosa nagnjena preveč v tla, in če preveč v živo reže, se jo dene na zagozdo. Ne. Da jo nagneš. To je lesena zagozda, ja.


zagozda

izgovor in slovnica: zegùːjzda -e, ž

pomen: zagozda |proti enemu koncu zožujoč se kos kovine, lesa za cepljenje, trdno nameščanje česa|

orodja: kosa