Lojtre

Narečno

Knjižno

Tùː so lùːjtre. Tǻːke lùːjtre imam jəst ˈtamle dːl nərjǻːne desìẹt mːtro dːge. So ble ze ne stréːxo.

To je lestev. Tako lestev imam narejeno tam doli in je dolga deset metrov. Je bila za na streho.


lojtre

izgovor in slovnica: lùːjtre -tər, ž mn.

pomen: lestev |priprava s prečnimi klini ali deščicami za vzpenjanje ali sestopanje|

izvor: Ⓘ bav. srvnem. lǫiter, nem. Leiter ‛lestev’