Vile

Narečno

Knjižno

ˈAmpak prez vìːl, sìẹnəx, ne blu ˈnəč. Zˈdej j-pa poberǻːlka, zˈdej pa poberǻːlka pobéːre, ne gledìẹ kǻːj: i kǻːmən i kərtíːne i ˈse žíːvu. /../ Al pa bǻːle zvíːjejo, je ˈtüt ˈse sùọrte nùọtrə, pərtə prːj. Prːj se-j ˈse z rokǻːmə néːslu u jːsle, ˈne, zˈdej so ˈsam víːle.

Ampak brez lesenih vil ni bilo nič. Zdaj je pobiralka, zdaj poberalka pobere, ne glede kaj: in kamen in krtine in vse živo. Ali pa bale zvijejo, je tudi notri vse mogoče, glede na prej. Prej se je vse z rokami neslo v jasli, a ne, zdaj pa samo z vilami.


vile

izgovor in slovnica: víːle vìːl, ž mn.

pomen: 1. vile |orodje z roglji in dolgim držajem za nabadanje, premetavanje trave, gnoja|; 2. železni del vil

sestavni deli: vile