Desna plenkača

Narečno

Knjižno

Zetùː pa – plenkǻːče so pa: léːva, disna pa stranìːčarka.

Zato pa – plenkače so pa leva, desna in straničarka.


desna plenkača

izgovor in slovnica: disna plenkǻːča -e -e, ž

pomen: plenkača za desničarja

sopomenke:plenkača za desnega

nadpomenke: plenkača

sestavni deli: držaj lice plenkača rajf