Plenkača za desnega

Narečno

Knjižno

Zetùː pa – plenkǻːče so pa: léːva, disna pa stranìːčarka.

Zato pa – plenkače so pa leva, desna in straničarka.


plenkača za desnega

izgovor in slovnica: plenkǻːča zə disənga -e -ga, ž

pomen: plenkača za desničarja

sopomenke:desna plenkača

nadpomenke: plenkača

sestavni deli: držaj lice plenkača rajf