Tesan

Narečno

Knjižno

ˈJəst imam še ˈtamlej trːme tesǻːne, so pokrìːtə pot tìːstəm, kə səm ta zːdne tːsa.

Tamle imam pokrite še ročno tesane trame, ki sem jih nazadnje tesal.


tesan

izgovor in slovnica: tesǻːn -a -u, prid.

pomen: tesan |obdelan s plenkačo|

besedje z istim korenom: tesač tesanje tesati