Tesanje

Narečno

Knjižno

ˈNo, tùː je tesːjne.

No, to je tesanje.


tesanje

izgovor in slovnica: tesːjne -a, s

pomen: tesanje |delo, ki ga opravlja tesač|

sopomenke:tramarija

besedje z istim korenom: tesač tesan tesati