Sekira


sekira

izgovor in slovnica: səkira -e, ž

pomen: 1. sekira |orodje za sekanje|; 2. železni del tega orodja

sestavni deli: držaj sekira

besedje z istim korenom: sekač

Narečno

Knjižno

Tùː je səkira, je ːbavːzna zdrːvən, se nèː sméːlu s tùọ [s plenkačo] zəsəkːvat gːrče, jo jə blu škuda, je bla tàː glːna. Tː-j spotsəkovːla in ˈsəskəp, ˈne.

To je sekira, je zraven obvezna, saj se s to (plenkačo) ni smelo zasekavati grč, ker jo je bilo škoda, je bila ta glavna. Ta je spodsekovala in vse skupaj, a ne.