Sekač


sekač

izgovor in slovnica: səkǻːč -a, m

pomen: sekač |človek, ki se ukvarja s sekanjem dreves v gozdu|

besedje z istim korenom: sekira

Narečno

Knjižno

Tùːle je orùọdje /../ za təsǻːča al pa za səkǻːča. Kə səm bi ˈjəst mlːd, mə je ːča  ˈgost péːlo /../. In mùːj ːča je riku, de tùː ne bùọ falìːlu, kə se rːče po patùọšku, nìːgdar. De tùː je tradíːcija ˈveč ku stu-lèːt, de se tùː prǘːme. ˈNo, tùː je tesːjne. Muj ːča je bi tesǻːč, je bi sˈtar uọsəmənšìẹzdeset lèːt, ˈjəst pa šestnǻːjst, k-sva zəčìẹla. ˈNo, in tùː je zə, ˈkar se tíːče zə cíːmpre, zə tramarìːjo.

Tole je orodje /../ za tesača ali pa sekača. Ko sem bil jaz mlad, me je oče peljal v gozd /../. In moj oče je rekel, da to ne bo propadlo, falilo, kot se reče po potoško, nikoli. Da je to več kot stoletna tradicija, da se to ohranja. No, to je tesanje. Moj oče je bil tesač, star je bil oseminšestdeset let, jaz pa šestnajst, ko sva začela. No, in to je za izdelavo ostrešja, tramovja.