Kubikpikelj

Narečno

Knjižno

Tùː smo jméːl mìː kubìːkpíːkəl /../ Tùː so blìẹ ˈse mire nutrə. In tùː je pa sˈtḁr (VS prebere: 1870). Tùː so ˈse mire, okroglíːne in trːmu.

Imeli smo posebno knjižico za vpisovanje mer in okroglin tramov.


kubikpikelj

izgovor in slovnica: kubìːkpíːkəl -na, m

pomen: knjižica za vpisovanje mer in okroglin tramov

izvor: Ⓘ nem. Kubus in lat. cubus iz gr. kýbos ‛kocka’; Ⓘpikelj nejasno