Straničarka

Narečno

Knjižno

Zetùː pa – plenkǻːče so pa: léːva, disna pa stranìːčarka.

Zato pa – plenkače so pa leva, desna in straničarka.


straničarka

izgovor in slovnica: stranìːčarka -e, ž

pomen: plankača, plenkača |dvoročna tesarska sekira s tankim in dolgim rezilom ter ukrivljenim držajem; pri tesanju z njo se stoji na tleh|

nadpomenke: plenkača

sestavni deli: držaj lice plenkača rajf