Meter

Narečno

Knjižno

Tùː so mːtrə. Tùː-j ot pokːjnəga očita.

To so metri. To je od pokojnega očeta.


meter

izgovor in slovnica: mːtər -tra, m

pomen: meter |priprava za merjenje iz spetih in zložljivih tankih lesenih deščic z označenimi centimetri, decimetri, metri, navadno dolga 1 do 2 m|